ประมวลภาพ: พันธมิตรฯ ยืนหยัดปกป้องอธิปไตย โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2554 18:18 น.http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000025540
Loading...