ประมวลภาพ : พธม.ชุมนุมวันที่ 7 กดดัน รบ.ปลดธงชาติเขมรเหนือวัดแก้วฯ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 31 มกราคม 2554 18:48 นhttp://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000013426.
Loading...